Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej AUTOSAN sp. z o.o.

  • Janusz Wieczorek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Iwona Duda - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Dominik Prokop
  • Bernard Jacek Cichocki
  • Dorota Całko - Wróblewska